JOCS i CÀPSULES

EDUCATIVES

Aquí trobaràs totes les unitats pedagògiques del nostre catàleg, dividides per etapes, així com els preus orientatius dels diferents serveis. Si vols conèixer més a fons les diferents modalitats, fes clic a l'apartat 'Serveis'. 

Si vols,  també pots descarregar-te el nostre catàleg.

ed. infantil

 
close-up-dices-with-home-games-accessori

pack personalitzable

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Vocabulari (personalitzable)​

Recomanat per:

P4-P5

Jugadors/es per set:

2 - 8

Duració partida:

20-30min

objectius

i competències

Potenciar l’agilitat mental

Participar en el joc col·lectiu de manera activa, mostrant-se respectuós amb les normes i els

companys.

Adequar el llenguatge i els elements no verbals a la situació comunicativa

Aprendre a utilitzar la representació com a eina per construir, estructurar i comunicar idees

descripció

Aquest pack inclou tres jocs de temàtica personalitzable. El primer dels tres, Troba’l, és un joc de rapidesa i agilitat en el que cal trobar coincidències entre dibuixos i símbols. Així podem treballar la percepció visual i el vocabulari específic que s’estigui aprenent a classe. El segon joc, el Zoomino, és una adaptació del clàssic joc de Domino adaptat a les necessitats i objectius de cada grup. Finalment, acompanyem aquestes propostes amb un Memory temàtic, que permet seguir treballant en el vocabulari específic triat.

preus i serveis

 

Pack Classe

(4 unitats / 24 alumnes)

 

10€ / alumne*

primària

 
close-up-dices-with-home-games-accessori

seasons (estacions)

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Vocabulari - Estacions de l'any

Recomanat per:

Cicle Inicial

Jugadors/es per set:

2 - 4

Duració partida:

20-30min

objectius

i competències

Treballar en torn les quatre estacions i les seves diferencies.

 

Identificació dels factors bàsics del clima en les diferents estacions de l’any.

 

Adequar el llenguatge i els elements no verbals a la situació comunicativa

 

Classificar i ordenar conceptes i objectes d’acord amb diferents criteris.

descripció

A l’estiu fa fred? A l’hivern vas en banyador?

Amb aquest joc aprendrem vocabulari i relacionarem conceptes propis de cada estació. Seasons és un joc de relació de conceptes que ens servirà per a treballar com evoluciona el nostre entorn al llarg de l’any.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats  per aprofundir en les característiques i diferències de les 4 estacions i la nostra relació amb elles.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

close-up-dices-with-home-games-accessori

MERANJI

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Classificació animal

Recomanat per:

Cicle Superior

Jugadors/es per set:

2 - 7

Duració partida:

30 - 45min

objectius

i competències

Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut.

Utilitzar claus dicotòmiques.

Identificar les relacions que estableixen els animals amb el medi.

Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós/a amb les normes i 

  les companyes i els companys. 

descripció

És un au? És un amfibi? No, és un crustaci! Juga-te-la a encertar la classificació de l’animal i sigues la primera persona en completar el circuït. Meranji és un joc destinat a conèxer i classificar espècies animals. En base a una sèrie de pistes, els i les participants hauran d’extreure conclusions sobre l’animal que s’esta descrivint. Aquells que més s’arrisquin poden guanyar més punts, però també perdre’n més!

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats  per aprofundir en la classificació de les diferents famílies d’animals i les seves característiques.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

close-up-dices-with-home-games-accessori

PLANET FEVER

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Energia i canvi climàtic

Recomanat per:

Cicle Mitjà - Superior

Jugadors/es per set:

2 - 6

Duració partida:

20 min

objectius

i competències

 Reflexionar sobre l’ús de les energies renovables i no renovables.

Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per 

   plantejar propostes de futur.

Plantejar-se preguntes sobre el mediambient.

Aprendre a ser ciutadanes i ciutadans responsables en un món global.

descripció

Només tenim un planeta, intentem cuidar-lo! En aquest joc l’alumnat haurà d’aconseguir energia de forma responsable intentant trobar el balanç entre sostenibilitat i eficiència. A través d’un termòmetre global podran veure com les seves accions i decisions a l’hora d’obtenir energia afecten a tot el planeta, i com la col·laboració és l’única via per a evitar la crisi climàtica.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats  per aprofundir en les diferents fonts s’energia que fem servir, tant les renovables com les no renovables. Planteja l’oportunitat de debatre sobre el consum i la resposabilitat diari i l’efecte té sobre el mediambient i l’escalfament global.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

close-up-dices-with-home-games-accessori

ROBOT RESCUE

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Aprenentatge d'anglès

Recomanat per:

Cicle Mitjà - Superior

Jugadors/es per set:

2 - 6

Duració partida:

30 min

objectius

i competències

Reconèixer i comprendre el vocabulari en llengua estrangera referent a les direccions.

Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós/a amb les normes i 

  les companyes i els companys.

 

Interpretar correctament la direcció dels desplaçaments en l’espai. 

Representar, elaborar i interpretar itineraris senzills, laberints o plànols. 

descripció

Després d’un accident al laboratori, algunes científiques han resultat ferides i necessiten un antídot per a salvar-se, però la zona està contaminada, i només en Bot, el robot assistent, hi pot accedir. Controlat pels jugadors i les jugadores de forma col·lectiva, hauran d’anar jugant les seves cartes per a moure en Bot fins als ingredients que necessita, evitant els obstacles i perills del laboratori.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats  per treballar les direccions, els verbs i el vocabulari en anglès.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

SECUNDÀRIA

 
close-up-dices-with-home-games-accessori

INFAKETION

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Fake news i xarxes socials

Recomanat per:

ESO​ i Batxillerat​

Jugadors/es per set:

3 - 6

Duració partida:

30 - 45min

objectius

i competències

Comprendre i identificar el fenomen de les fake news.

 

Assolir una mirada crítica envers la informació que ens arriba.

Prendre consciència de la nostra responsabilitat en l’ús de les xarxes socials.

Aprendre a verificar i analitzar dades i informacions.

descripció

Infaketion és un joc sobre fake news. Posant-se en el paper d’influencers, les participants aniran rebent noticies per diferents canals habituals, amb l’objectiu d’obtenir el màxim nombre de seguidores i seguidors difonent aquestes notícies. Però no totes aquestes notícies són autèntiques. Els jugadors i les jugadores hauran d’anar amb compte i decidir fins on volen investigar la veracitat del contingut que els arriba si no volen caure en el perill de publicar fake news, perdent audiència.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball per al docent amb informació, activitats i propostes de debat per a aprofundir en la reflexió i comprensió del fenomen de les noticies falses i com ens afecta com a usuaris i potencials focus de difusió de les mateixes.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

infaketion board.png
close-up-dices-with-home-games-accessori

POWER PLANTS

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Energia i sostenibilitat

Recomanat per:

2n i 3r d'ESO

Jugadors/es per set:

2 - 6

Duració partida:

30 min

objectius

i competències

Prendre decisions amb criteri que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als 

  riscos naturals.

 Reflexionar sobre l’ús de les energies renovables i no renovables.

 Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.

 Anàlisi de les causes, processos i conseqüències d’alguns problemes ambientals.

descripció

Vivim en un món que depèn molt de l’energia. En tenim de molts tipus i és la nostra responsabilitat triar quina utilitzar. Power Plants és un joc d’estratègia i conscienciació mediambiental en el que l’alumnat ha de prendre decisions en equip per a minimitzar les conseqüències del nostre consum de recursos sobre l’escalfament global, alhora que intenten satisfer les demandes energètiques d’una ciutat.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats  per aprofundir en les diferents fonts s’energia que fem servir, tant les renovables com les no renovables. Planteja l’oportunitat de debatre sobre el consum i la resposabilitat diari i l’efecte té sobre el mediambient i l’escalfament global.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

powerplants.png
close-up-dices-with-home-games-accessori

TETRIS PERIÒDIC

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Ciència i química

Recomanat per:

1r i 2n d'ESO

Jugadors/es per set:

2 - 6

Duració partida:

30 min

objectius

i competències

Identificar i categoritzar els elements de la taula periòdica.

 

Relacionar els elements de la taula periòdica amb les substàncies que arriben a formar.

Explorar i adquirir coneixements sobre els grups i periodes dels elements.

 Connectar els elements amb els seus símbols.

descripció

D’un microxip a la taula periòdica! Juga amb els elements i reflexiona sobre les relacions entre el seu context i el grup al que pertanyen. Aquesta es la nostra proposta lúdica per a aprendre els elements de la taula periòdica amb un format més dinàmic. 

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats per treballar i entendre la taula periòdica des d’una altra prespectiva que ens permetrà familiaritzar-nos amb ella i els elements que la componen.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

Screen Shot 2020-11-27 at 15.33.35.png
peces puzle.png
close-up-dices-with-home-games-accessori

OUCH!

fitxa tècnica

 

Temàtica:

Primers auxilis

Recomanat per:

1r i 2n d'ESO

Jugadors/es per set:

2 - 6

Duració partida:

30 min

objectius

i competències

Entendre que són els primers auxilis.

 

Aprendre a donar una resposta inmediata a situacions de risc i posibles accidents.

 

Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades 

   en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà 

 

Aprendre mecanismes d’actuació i protocols a seguir en cas d’emergencia.

descripció

A ningú li agrada fer-se mal o trobar-se malament, però de vegades hi ha accidents! La primera resposta és important i amb aquest joc aprendrem la manera correcta d’actuar en situacions adverses. Prevenir! Avisar! Socòrrer! Amb l’Ouch! ens enfrontarem d’una manera segura a diferents situacions de perill i haurem de portegir i socòrrer, aprenent com lidiar amb diferents perills.

 

El joc es complementa amb un dossier de treball amb informació, materials i propostes d’activitats per treballar les diferents possibles lesions o tipus d’accidents, com actuar en cada situació, protocols i tècniques de primers auxilis.

preus i serveis

 

 

 

 

 

 

Taller 2h

15 € /alumne*

Taller 4h

25 € /alumne*

Screen Shot 2020-11-27 at 15.27.34.png

ACTIVITAT PUNTUAL

A través d’aquest servei, les i els professionals de Meraki Jocs concertaran una data i hora per a realitzar l’activitat que hagueu seleccionat, incloent l’espai de joc i el treball posterior amb el dossier de treball, sempre adaptat al grup i al temps disponible. Nosaltres aportem tots els materials per a cada grup-classe i els recollim un cop acabada l’activitat.

SERVEIS

 

*Tots els preus són orientatius. Contacta amb nosaltres per a concretar el millor pressupost per al teu cas.