"MURS QUE COMUNIQUEN"

El nou projecte de MerakiJocs i el Museu Nacional de CatalunyaEl MNAC, un dels museus més visitats per les escoles de Catalunya, ofereix una visita per a descobrir l'art medieval des de la contemporaneïtat.


Els i les alumnes de secundària reflexionen entorn la jerarquització de la informació i la relació que això té amb el context social on es dóna. Per aconseguir aquest anàlisi, fins ara, les educadores feien una gran feina fent referència als mitjans amb què ens comuniquem nosaltres avui en dia per entendre la funció de les imatges pintades en diferents suports a les esglésies en època medieval.


Ara és moment de renovar-se i des de Meraki, estem molt agraïts de poder formar part d'aquesta nova proposta educativa fent el que millor se'ns dona. Utilitzar la gamificació com a eina per aconseguir una experiència més significativa.

Juntament amb l'equip d'educadores del MNAC, estem gamificant la visita "Murs que comuniquen" convertint-la en un recorregut a través del joc per la col·lecció d'Art Medieval.


Ben aviat els i les alumnes duent a terme aquesta activitat, podran experimentar el nou BreakOut Edu que estem dissenyant específicament per a potenciar l'aprenentatge experiencial i a través del joc!Però... Què és un BreakOut Edu?


Imagineu una activitat que...


- Sigui capaç d'adaptar-se a qualsevol contingut curricular.

- Promocioni la col·laboració i el treball en equip.

- Desenvolupi el pensament crític i l'habilitat per a resoldre problemes.

- Millori la competència comunicativa.

- Plantegi reptes davant els quals s'ha de perseverar.

- Potencii el pensament deductiu.

- Promogui eines per la recerca d'informació.

- En la qual els i les participants aprenguin a treballar sota pressió.

- En la qual els i les alumnes siguin els i les protagonistes de l'aprenentatge.

- Sigui divertida per a tothom.


Aquestes són les 10 raons que Maria Galanis i SylviaDuckworth, van consensuar conjuntament després d'experimentar els seus primers breakouts com a docents. Després de la seva síntesi, les van recollir en una infografia que mostrem a sota i que utilitzem en la nostra filosofía sovint per a continuar difonent les virtuts d'aquesta microgamificació que fomenta l'aprenentatge significatiu.Break Out” o tal com implica la seva traducció, “escapolir-se”, és una activitat en la qual els estudiants han de superar una sèrie de reptes simulant una situació de tancament en la qual han d'obrir una o diverses caixes tancades amb cadenats o decodificar enigmes diversos. Una vegada superats els reptes es van obtenint les claus per a seguir endavanti poder progressar en cap a la resolució final.


Per a aplicar-ho en la nostra pràctica docent hem de saber que, en primer lloc, és important plantejar reptes que siguin assolibles. Si busquem motivar als i les estudiants no podem proposar activitats que suposin una dificultat extrema. El temps estimat de l'activitat ha de ser com màxim d'1 hora. Es pot realitzar en grups grans o petits i l'activitat ha d'anar moderada. En tractar-se d'un “Break Out” el professorat o monitoratge pot estar en tot moment al costat dels i les estudiants, ajudant o explicant els reptes si fos necessari.


Amb tot això, hem de tenir clar que l'objectiu del «Break Out» ha de tenir una finalitat pedagògica. Per aquest motiu volem explicar-te les aportacions que aquest mètode té en educació:


- Aprenentatge basat en reptes: es tracta d'un desafiament, els alumnes han de superar-los en un temps estimat per a finalitzar amb èxit l'activitat.


- Gamificació: s'estan emprant les tècniques del joc per a millorar el procés d'aprenentatge.


- Treball Cooperatiu: es pot treballar en grups de diferents grandàries. Amb això es desenvolupen destreses i habilitats comunicatives i diferents rols dins un equip de treball.


- Integració de les tecnologies: en aquestes activitats s'inclou l'ús dels dispositius i la seva utilització mitjançant metodologies actives.


- Intel·ligències múltiples: s'utilitzen activitats de diferent índole, on es desenvolupen destreses dispars.


- Connexió curricular: les activitats han d'anar orientades a uns objectius d'aprenentatge i aquests han d'anar relacionats amb els continguts curriculars de les diferents matèries.T'interessaria aprendre a crear un BreakOut Edu?


Posa't en contacte amb nosaltres!