top of page

Emprenedoria

ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

INTEGREM I POTENCIEM VALORS I HABILITATS EN L'ÀMBIT DE L'EMPRENEDORIA!

A través del taller “Jocs de Taula i Emprenedoria”, els estudiants desenvoluparan valors i habilitats de forma pràctica i aplicable, mentre juguen jocs de taula triats específicament per integrar i posar a prova aquestes habilitats i valors propis de l'àmbit de l'emprenedoria.


Valors i habilitats:


Pensament crític: Analitzar la informació de manera objectiva, avaluar les opcions i prendre decisions informades.


Creativitat i innovació: Generar idees noves i solucions innovadores als problemes.


Comunicació: Comunicar de manera efectiva les idees.


Planificació estratègica: Crear plans i estratègies per assolir objectius i metes.


Resolució de problemes: Afrontar els obstacles i desafiaments de manera sistemàtica i eficaç.


Presa de riscos calculats: Assumir riscos raonables en la cerca d'oportunitats.


Gestió del temps: Organitzar-se i gestionar el seu temps de manera eficient per assolir els objectius.


Gestió de recursos: Treure el màxim rendiment als recursos dels quals disposem.


Empatia i intel·ligència emocional: Entendre les necessitats i les emocions dels altres, a la vegada que reconeixem i gestionem les pròpies.


Treball en equip: Col·laborar i treballar eficaçment amb altres persones.


Ètica: Entendre com a valors transversals la responsabilitat, la transparència, el respecte i el joc net.


Persistència i resiliència: Superar els fracassos i continuar treballant cap als objectius malgrat els obstacles.


Autoconeixement: Identificar les pròpies habilitats, passions i valors per poder prendre decisions tenint-ho en compte.


Sostenibilitat i responsabilitat social: Donar importància als factors ambientals i socials, agafant com a marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible.


Iniciativa i autonomia: Prendre la iniciativa i a ser autònomes en el procés d'aprenentatge i en la cerca d'oportunitats.


A més a més de la proposta de l'ús dels jocs de taula, per treballar aquestes habilitats i valors podem comlplentar la proposta amb els nostres projectes de Disseny de jocs de taula o Aprenentatge i servei.bottom of page