top of page

Aprenentatge Basat en el Joc (ABJ)

Cicle Inicial / Cicle Mitjà / Cicle Superior

JUGUEM, ENS DIVERTIM I APRENEM!

Portem jocs a l'aula per treballar contingut curricular i extracurricular d'una forma divertida i vivencial aconseguint un aprenentatge significatiu gràcies a jocs propis dissenyats amb aquesta finalitat i enfocant jocs més comercials als continguts pedagògics acordats amb l'equip docent.


Ens adaptem a les necessitats del grup, tenint en compte els objectius, les habilitats i les competències que es volen treballar.


L'equip docent del centre està convidat a participar en l'activitat, però les nostres monitores especialitzades s'encarreguen de la dinamització del grup durant tot el taller.


La llengua vehicular principal dels nostres tallers és el català, fomentant així un ús d'aquesta llengua en un ambient de lleure més informal. Adaptem les nostres activitats a altres llengües sota demanda i tenim també activitats específiques amb l'objectiu de treballar l'anglès.
bottom of page